Microsoft Windows besturing

In het Nederlandse bedrijfsleven zijn de Microsoft besturingsystemen niet meer weg te denken. Deze bepalen in grote maten hoe men kan werken met de computer. Alle toepassingsprogramma's zijn op deze besturing afgestemd. De basis voor de werking van de computer, programma's en de opslag van alle bestanden, die men gemaakt heeft, worden door de besturing en de inrichting ervan bepaald. Toch krijgt men, als beginnende gebruiker, het gevoel geen overzicht te hebben. Er zijn bestanden gemaakt en foto's op de computer geplaatst die men graag gestructureerd wil bewaren, kopiëren of branden op DvD. (bestandsbeheer) E-mail en gebruik van internet behoren tegenwoordig ook bij het basisgebruik van de computer.
 
Voorkennis; Geen.
Cursusduur is 5 lessen van 2,5 uur in kleine groep van 4 tot 6 personen
De prijs: € 310,00
Inschrijven is altijd mogelijk waarna er binnen 4 weken gestart wordt met de opleiding.
 
Omschrijving van de basisopleiding:
 
1.   Wat doet de Windows besturing
Hier wordt u bekend gemaakt met het besturingsprogramma Windows. In de eerste les wordt de cursist de basis van de computer uitgelegd. Hierna komen dan de meest essentiële opdrachten van MS-Windows aan de orde. Is dit bekend, dan wordt het starten, afsluiten en de muisbeheersing uitgelegd. Ook krijgt u te maken met verschillende soorten vensters.
 
2.   Werken met structuren.
Archiveringsstructuur in uw computer. Met het programma Verkenner gaat u mappen aanmaken voor archivering. Bestanden in de juist mappen plaatsen. De noodzaak wordt steeds duidelijker omdat onze computer steeds meer opslagruimte krijgt. Ook dit aspect wordt u uitgelegd.
 
3.   Gebruik maken van verschillen microsoft programma's.
Het opstarten van aanwezige software pakketten. Rond kijken in de menu keuzen,. Kleine oefenbestanden maken. Deze opslaan kopiëren verwijderen en zomogelijk weer terug plaatsen. Ook oefeningen om vaardigheden op te bouwen met toetsenbord en muis. Men krijgt hierdoor inzicht dat documenten met verschillende pakketten gemaakt kunnen worden. Zelfs samengevoegd als resultaat  in één document.
 
4.   Beheer.
Het werken met Windows is nog prettiger als u naar eigen idee uw pakket kunt inrichten. Het maken van iconen die verwijzen naar de te gebruiken pakketten met voorwaarde waar het gemaakte werk wordt bewaard is een van de onderdelen. Het instellen van de Windows pakketten naar gebruikerswensen is een typische beheerderstaak en er worden dan ook een aantal instellingen behandeld. Ook het instellen van uw computer of laptop is mogelijk.
 
5.   Essentiële opdrachten.
Het maken van een Back-up is belangrijk bij het archiveren van documenten. Het plaatsen van bestanden op een memory-stick. E-mailen van documenten naar de werkplek of het branden op DvD zijn een aantal mogelijkheden die aan de orde komen.
 
6.   Testen.
Hier passeert de behandelde stof de revue. Mochten er dan nog vragen zijn in normale proporties, dan worden deze ten alle tijden nogmaals behandeld. Er wordt uit de test ook beoordeeld of u de materie genoeg beheerst, zodat u een getuigschrift kunt behalen.