Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint is een presentatieprogramma voor het maken van diapresentatie of schermpresentatie. Dit wordt gebruikt bij het promoten van een bedrijf, nieuw product en voortgangen van een project. Kortom de toepassing van het pakket is heel divers. Het is vooral belangrijk dat er een goede en stabiele basis gemaakt kan worden zodat er een uniformiteit en dus een herkenbaarheid gaat bestaan. Het pakket kan ook een toegevoegde waarde hebben bij het presenteren van een storing of een mening.
 
Voorkennis; Om kunnen gaan met de computer.
Cursusduur is 5 lessen van 2,5 uur in kleine groep van 4 tot 6 personen
De prijs: € 321,00
Inschrijven is altijd mogelijk waarna er binnen 4 weken gestart wordt met de opleiding.

Omschrijving van de curus Powerpoint:

1.   Wat is PowerPoint en waar dient het voor.
Het Microsoft PowerPoint pakket wordt uitgelegd, de mogelijkheden bekeken en samen met de cursist besproken waarvoor het programma te gebruiken is. Tevens wordt er een basis gelegd voor een eigen ontwerp.
 
2.   Opzetten van de presentatie
Hierin wordt de gewenste opzet in structuur gebracht. Waar moet u rekening mee houden, voordat u werkelijk gaat beginnen. Hoe kunt u een presentatie zo effectief mogelijk laten overkomen (draaiboek). Het creëren van een eenvoudige opzet, deze bewaren en laten zien.
 
3.   Werken met dia's, hand-outs en tekst opmaak.
Hoe kunt u dia's kopiëren, verplaatsen of toevoegen aan een presentatie. Hoe kunt u hand-outs genereren voor de luisteraars vanuit een bestaande diapresentatie, zodat men deze presentatie goed kan volgen.
 
4.   Tekstblokken, kaders, tekeningen en illustraties.
Tekstblokken verwijderen, kopiëren of verplaatsen. Het plaatsen van een kader rond een tekst, het aanpassen van kleuren en lijnen. Het toevoegen van tekeningen of illustraties. Spiegelen en andere effecten met tekst in WordArt. U mag hier ook uw eigen logo en foto's gebruiken.
 
5.   Grafieken, organogrammen en tabellen.
In dit onderdeel van de cursus wordt het maken van grafieken vanuit tabellen behandeld. Deze grafieken gaat u plaatsen in de dia's, wijzigen of verwijderen. Organogrammen samenstellen om een duidelijke weergave te hebben over bedrijfsorganisaties.
 
6.   Diashow presenteren, gesproken teksten en muziek.
Allerlei mogelijkheden van een audiovisuele presentatie komen hier aan de orde. Sneeuw effecten, fade in/fade out mogelijkheden, het door een beeld laten rollen van een tekst, kleur effecten, tijdsinstellingen en het inspreken van teksten of gebruiken van muziek.
 
7.   Masterslide, presentatieproject.
Een eigen ontwerp maken met Masterslide. Kernpunten op een rij zetten voor de presentator, om een presentatie soepel te laten verlopen. Als test wordt het afwerken van het presentatieproject gebruikt. U heeft dan een bruikbaar product gecreëerd