Microsoft Visio Expert

Voor mensen die een goed overzicht met behulp van organigrammen, stroomschema's of plattegrond van huizen of kantoren moeten maken is microsoft Visio een uitstekend hulpmiddel. U leert in de cursus om het pakket op een professioneel niveau te gebruiken. In deze cursus gaan we in op de beroepsgerichte behoefte. Er zijn vele sjablonen met opmaakmogelijkheden. Aangepaste modellen kunnen ook gemaakt worden. Gewoon toepassen wat men nodig heeft. Iedere cursist kan tijdens deze opleiding zijn eigen wensen kenbaar maken. De cursustijd wordt dan tevens ontwikkeltijd. Het is namelijk prettig dat men direct het geleerde kan toepassen op de werkplek. Eigen bestanden mogen dan ook meegenomen worden. 
 
Voorkennis; goed met Microsoft Word en Excel kunnen werken.
Cursusduur is 5 lessen van 2,5 uur in kleine groep van 4 tot 6 personen
De prijs: € 580,00
Inschrijven is altijd mogelijk waarna er binnen 4 weken gestart wordt met de opleiding.

Omschrijving van de cursus Visio:

 
1.   Oriëntatie op de werking van het pakket
U gaat globaal bekijken welke mogelijkheden er zijn met het pakket Microsoft Visio Expert. Hierdoor kunt u kenbaar maken welke onderdelen u wilt gaan gebruiken.
 
2.   Organigrammen maken
Bedrijfsgerichte of Werkvloer gerichte organigrammen maken die bruikbaar zijn in de werksituatie.
 
3.   Sjablonen
Werken met standaard modellen, het ontwerpen en wijzigen ervan.
 
4.   Stroomdiagrammen
In dit onderdeel van de cursus wordt u geleerd hoe men een stroomdiagram behoort op te zetten. De vormen die gebruikt worden kunnen op een gemakkelijke manier uitgelijnd worden of gepositioneerd worden. Met verbindingslijnen kunt u er een doorlopend geheel van maken.
 
5.   Eigen opmaak en logo's
U kunt in Visio ook een eigen standaard opmaak instellen en logo's toevoegen aan een ontwerp. De pagina instellingen aanpassen zodat er een goede afdruk op papier of als PDF bestand gemaakt kan worden.
 
6.   Plattegrond tekenen
Bij het tekenen van plattegronden krijgt u te maken met de schaalindeling, gebruik van standaard vormen en ruimten inrichten.
 
7.   Rapporten.
Het opstellen van rapporten, instellingspunten toevoegen en het toekennen van indentificatiewaarden aan shapes komen hier aan de orde, zodat een goede rapportage gemaakt kan worden. Deze rapporten worden ook voorbereidt tot e-mail bestanden. Tekeningen kunnen ook via e-mail verzonden worden.
 
8.   Samenwerken.
Het Is mogelijk resultaat ook te gebruiken in andere pakketen van Microsoft. U kunt dan ook de stroomdiagrammen, organigrammen en bouwtekeningen gebruiken in Word of in PDF formaat aanmaken.