Microsoft Access

Deze cursus is geschikt voor iedereen die werkt met grote hoeveelheden informatie. Bijvoorbeeld om een klantenkaartenbak aan te leggen, ledenadministratie te voeren, of de verscheidenheid van producten in kaart te brengen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om eventueel een lijst per leverancier samen te stellen, om te weten waar men bepaalde producten bestelt. Samengevat is Access een kaartenbakprogramma waarbij uw eigen toepassing het pakket interessant maakt.
 
Voorkennis; Enige werkervaring met de computer is wel gewenst.
Cursusduur is 5 lessen van 2,5 uur in kleine groep van 4 tot 6 personen
De prijs: € 389,00
Inschrijven is altijd mogelijk waarna er binnen 4 weken gestart wordt met de opleiding.
 
Omschrijving van de cursus Access:
 
1.   Wat is een kaartenbak
In de eerste instantie krijgt u uitleg over wat een database is en waarvoor deze kan worden gebruikt. Hierbij krijgt u te maken met een aantal begrippen zoals; opbouw met tabellen, velden, records, query’s en dergelijke.
 
2.   Werken met Access tabellen.
U krijgt een inzicht in een kaartenbak met verschillende tabellen. Hoe is dit opgebouwd en hoe kunt u zelf hiermee aan de slag. Tevens krijgt u te maken met verschillende soorten gegevens en het instellen hiervan.
 
3.   Werken met formulieren.
Als u een database (kaartenbak) heeft opgebouwd, is het prettig als de gegevens makkelijk kunnen worden ingevoerd. U kunt zelf invulformulieren gaan samenstellen en bewaren. Ook printer instellingen komen hier aan de orde. De formulieren gaat u dan vervolgens wijzigen en uitbreiden.
 
4.   Tabellen en relaties.
U krijgt in dit onderdeel te maken met één op één relatie en één op meer relaties tussen tabellen om van uw kaartenbak een relationele kaartenbak te maken.
 
5.   Een Query, wat is dit.
Het sorteren van de kaartenbak met verschillende selecties gaat u uitvoeren. Er zijn verschillende soorten selecties die betrekking kunnen hebben op meerdere tabellen. Werken met gegevens. Nu gaat u met de ingevoerde gegevens aan het werk om deze op allerlei manieren af te drukken. Zonder selectie en met selectie. Berekeningen uitvoeren en zoeken naar bepaalde gegevens. Uitvoerrapporten samenstellen en afdrukken.
 
6.   Kaartenbak in samenwerking met tekstverwerker.
Uw Access kaartenbak in de tekstverwerker MS-Word gebruiken om een mailing samen te stellen. Eindtest Een opdracht zelfstandig uitwerken of een ontwerp dat u gelijk op uw werk, vereniging of thuis kunt gebruiken opzetten, zodat u aan een zinvolle afsluiting van de cursus komt.