Excel voor Gevorderden

Na Microsoft Excel een periode gebruikt te hebben en de basis goed te beheersen kom de behoefte de kennis uit te breiden. Met de cursus Excel voor gevorderden leer je Microsoft Excel op een professioneel niveau gebruiken. In deze cursus gaan we in op de beroepsgerichte behoefte. Nog meer formules, draaitabellen, filteringen, macro's en opmaakmogelijkheden. Functies toepassen die men nodig heeft. Iedere cursist kan tijdens deze opleiding zijn eigen wensen kenbaar maken. De cursustijd wordt dan tevens ontwikkeltijd. Het is namelijk prettig dat men direct het geleerde kan toepassen op de werkplek. Eigen bestanden mogen dan ook meegenomen worden. 

 
Voorkennis; De basiskennis beheersen van Microsoft Excel.
Cursusduur is 5 lessen van 2,5 uur in kleine groep van 4 tot 6 personen
De prijs: € 441,75
Inschrijven is altijd mogelijk waarna er binnen 4 weken gestart wordt met de opleiding.

Omschrijving van de cursus Excel voor gevorderen:

1.   Meer formules
Hier wordt er dieper ingegaan op het gebruik van de formules. Wat gebeurd er bij verplaatsingen en verwijzingen naar formules. In deze les wordt er ook gekeken naar wat de cursist werkelijk nodig heeft om het gewenste resultaat te behalen.
 
2.   Voorwaardelijke functies
Berekeningen maken nadat er eerst aan een voorwaarde is voldaan. Ook de opmaak van cellen kan aan voorwaarden voldoen.
 
3.   Sjablonen
Het werken met een standaard model werkblad, het ontwerpen en wijzigen ervan. Ook werken met beveiliging door middel van wachtwoord komt hier aan de orde.
 
4.   Afdrukken
Hierin worden handigheden uitgelegd, om bulkgegevens van een spreadsheet goed op papier te zetten. Zichtbaar of onzichtbaar maken van gegevens, Invoer laten vervangen, hoofdletters en kleineletters gebruiken. Afdrukken met kop- en voetteksten, pagina instellingen en marges aanbrengen.
 
5.   Samenwerken en handigheden
Formules zijn te gebruiken in samenwerking met verschillende bestanden en werkbladen. Hiermee gaat u verschillende opdrachten maken. Ook het vertikaal en horizontaal zoeken komt hier aan de orde. Door naamvakken te benoemen krijgt men ook een ander idee over het werken met formules. Zonodig ook de gegevens kunnen gebruiken in samenwerking met Microsoft Word door koppelingen.
 
6.   Draaitabellen
Bestanden met veel informatie worden vaak niet meer overzichtelijk. Hiervoor zijn draaitabellen in Excel een hulpmiddel om gegevens gefilterd en gesorteerd op het scherm te krijgen.
 
7.   Testen.
Hierin zit een opdracht met alle aspecten van eerder geleerde materie en dit wordt dan ook gebruikt als eindtest, om in aanmerking te komen voor een getuigschrift.. Zijn er dan nog vragen over de behandelde onderwerpen kunnen deze nog even besproken worden.