Computertypen voor volwassenen

Als start om met een computer te werken blijft het nog altijd belangrijk dat men het toetsenbord beheerst. Het maakt het werken met de computer een stuk aangenamer. Op het internet zijn er al veel programma's met typeles te vinden. Vaak begint men wel aan zo'n les maar maakt het niet af. Het volgen van een cursus typeles geeft een ruggesteun in het afmaken van de lessen. Tijdens de lessen wordt er individueel gekeken hoe men de lessen het best kan volgen. Bij elke les wordt er een test afgenomen om te kijken waar men geen tijd meer aan hoeft te besteden.
 
Voorkennis; Geduld en doorzettingsvermogen.
Cursusduur is 15 lessen van 1 uur in kleine groep van 4 tot 6 personen
De prijs: € 357,00
Inschrijven is altijd mogelijk waarna er binnen 4 weken gestart wordt met de opleiding.
 
Omschrijving van de opleiding:
 
1.   De eerste stappen
Bij het leren van typen begint men mnet 2 letters de letter F en de letter J. Bij elke fase komt er een letter bij. Een goede vingerstand is dan ook belangrijk, zodat men altijd met de zelfde vinger de juiste letter typt. Het software programma dat gebruikt wordt voor het aanleren van typen is afhankelijk van welk besturingsysteem de cursist op zijn eigen computer heeft staan.
 
2.   Verdeling.
De lessen zijn verdeeld in 6 lessen met 10 fases. Dit houd in dat er dus 60 fases zijn om alle letters van het alfabet aan te leren op het toetsenbord. Daarna gaat u aan de gang om woorden en zinnen te oefenen. Vervolgens lange teksten (proza) kunnen typen vanaf papier. Na dit alles krijgt men het opstellen van brieven en het maken van facturen.
Hier wordt gebruik gemaakt van de tekstverwerker Microsoft Word.
 
3.   Controle.
Tijdens de lessen wordt er gekeken naar de vingerstand, houding van het lichaam en de leermethode. Deze wordt zonodig aangepast aan de persoon. Tijdens elke les wordt er ook altijd een proef afgenomen om te weten tot waar men gevorderd is.
 
4.   Eindtest.
Tijdens de lessen heeft men al testen. Na elk onderdeel van de cursus is er een afsluitende test, zodat men niet de stress heeft van een examendag. Alle normen voor het behalen van het eindresultaat zijn gebaseerd op het alom bekende Nederlandse typediploma. De aanslagsnelheden, werken met slordigconsept, briefopstelling, proza en facturen.