Computerboekhouden

Het tijdperk dat de boekhouding op papier en met doorschrijfboeken gevoerd werd is inmiddels wel achter ons gelaten. Er zijn inmiddels vele boekhoudpakketten voor de computer waarmee men sneller en accurater de boekhouding kan invoeren. Dit geeft het grote voordeel dat men direct met de accountant de boekhouding kan uitwisselen. Hetzij direct via internet of aanlevering via DvD. Het is ook mogelijk de gegevens te E-mailen. Bij ons kunt u aangeven met welk boekhoudpakket u wilt gaan werken en de cursus wordt hierop aangepast. Computerboekhouden on-line is ook mogelijk.
 
Voorkennis; kennis van boekhouding voeren is wel noodzakelijk.
Een typediploma is niet vereist als men goed kan typen.
Cursusduur is 5 lessen van 2,5 uur in kleine groep van 4 tot 6 personen
De prijs: € 467,00
Inschrijven is altijd mogelijk waarna er binnen 4 weken gestart wordt met de opleiding.
 
Omschrijving van de opleiding:
 
1.   Kennismaken
Hoe en wat Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden op de computer, wordt er gebruik gemaakt van verschillende boekhoudpakketten zoals Exact / Multivers voor Windows, Snelstart of uw eigen pakket. Om basisvaardigheden op te bouwen maakt men keuze uit een van deze pakketten. Wilt u geholpen worden een keuze te kunnen maken kan dit ook.
 
2.   Werken met boekhoudpakket.
Nadat de keuze bepaald is met welk pakket men gaat werken begint u rond te snuffelen door hier en daar boekingen te verrrichten om inzicht te krijgen hoe het boekhoudpakket is opgebouwd.
 
3.   Stamgegevens.
Wat zijn stamgegevens en hoe kunt u deze wijzigen of aanmaken.
 
4.   Inkoop en Verkoop.
In dit onderdeel gaat u boeken in het Inkoopboek en Verkoopboek. U gaat de invoer controleren en wijzigingen aanbrengen. U krijgt dan ook te maken met boekingsverslagen.
 
5.   Betalingen.
Kas, bank en giro boekingen verrichten. Het is mogelijk ook bankafschriften automatisch in te lezen of betalingen klaar te zetten zodat deze ook automatisch naar de bank verzonden kunnen worden. Controleren blijkt dan tot de belangrijkste onderdelen te behoren. Het kan ook gebeuren dat betalingen niet matchen met de openstaande posten en dan is het belangrijk dat u de bijbehorende posten toch kunt opzoeken.
 
6.   Verwerken.
Na het inboeken is het mogelijk na controle de boekingen te verwerken. Dan zijn ze naderhand wel definitief geboekt. Mochter er dan nog correcties noodzakelijk zijn gaat u via memoriaalboekingen deze uitvoeren. Het is mogelijk periodeafsluitingen aan te brengen en jaarafsluiting.
 
7.   Overzichten en balans.
Er zijn allerlei overzichten in een boekhoudpakket zoals: Grootboekkaarten, debiteuren- en crediteurenkaarten, openstaande posten, overzicht van de saldi debiteuren en crediteuren. Ouderdomsanalyse en mutatie-overzichten. Verder voeren we een boekhoudeng vooral om de balanzen te kunnen zien zoals; proef- en saldibalans, interactieve saldibalans, Winst en verlies balans. De verdichte balans en balansen per periode.