Autocad

 

In deze opleiding wordt u vertrouwd gemaakt met het maken van technische tekeningen op de computer (Computer Aided Design). In acht lessen leert u de specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden bij het tekenen via de computer.

 

1. Gebruik van de computer, Windows en starten met AutoCAD.
  In de eerste les, wordt de cursist de basis van Windows en AutoCad uitgelegd. Kopiëren, opstarten, afsluiten, back-up en afdrukken komen aan de orde.
2. Basisinstellingen en tekenen van eenvoudige symbolen.
  Voordat met tekenen kan worden begonnen, dienen de vele instellingen zoals papierformaat en schaalgrootte goed te worden ingesteld en opgeslagen. Hierna worden alle basissymbolen getekend en toegepast in een eenvoudige tekening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cirkels, lijnen en bogen.
3. Overige tekensymbolen en gebruiken van objectsnap.
  Het tekenen in CAD heeft een aantal specifieke mogelijkheden, om snel en nauwkeurig een tekening te maken. Hierbij is het noodzakelijk, dat de tekenaar niet alleen lijnen trekt en cirkels tekent, maar de diverse objecten in de tekening als geheel beschouwd. De meer gecompliceerde tekensymbolen, zoals poly-line, trace, polygoon etc. worden daarom ook in deze les behandeld
4. Wijzigen van de tekening.
  Bij de conventionele tekenmethode wordt een groot gedeelte van de tijd besteed aan het wegkrassen en veranderen van tekeningen Bij het tekenen in CAD kan dit veel sneller en efficiënter. Niet alleen wijzigingen, maar ook aanpassingen kunnen veel sneller worden doorgevoerd. Hoe dit gedaan moet worden en wat de mogelijkheden zijn wordt in deze les behandeld.
5. Gebruik van blokken.
  Door de verschillende delen van de tekening te groeperen in blokken kan het tekenwerk aanzienlijk worden vereenvoudigd. Blokken kunnen gekopieerd, gedraaid, verplaatst en opgeslagen worden. Hierdoor ontslaat een bibliotheek van standaardsymbolen, die steeds opnieuw gebruikt kan worden.
6. Werken in lagen.
  Om een tekening overzichtelijk te houden, is het prettig om op verschillende lagen te kunnen werken. Deze lagen zijn een soort transparanten die over elkaar gelegd kunnen worden. Hierdoor kan telkens een ander aspect van de tekening worden aangegeven. Hoe die lagenstructuur gebruikt moet worden , wordt in deze les behandeld.
7. Bematen, arceren.
  Eén van de meest tijdrovende bezigheden van een tekening is het intekenen van de maten en het arceren van verschillende vlakken. Hoe dit in AutoCAD automatisch gedaan kan worden, behandelen we in deze les.
8. Samenvatting.
  Om er zeker van te zijn dat alle voorgaande stof goed begrepen is, wordt in deze les een examentekening gemaakt. Dit om de vaardigheid van te kunnen toetsen en eventuele verbeteringen te kunnen aangeven.

Bij deze lessen is het noodzakelijk, dat men thuis of op het werk de opgegeven tekeningen en oefeningen kan uitproberen. Een goede oefening is essentieel om goed te leren werken met CAD-programma's. Deze opleiding is geschikt voor iedereen, die technische tekeningen kunnen lezen.